The ORGAN RING Lux/D/CZ/SK


byl založen společností MusicEnterprise a panem Geoffrey Piperem v roce 2013. Pan Piper, žijící v Lucemburku, udržuje dlouholeté kontakty s celou řadou profesionálních českých hudebníků. Myšlenka podpory české a lucemburské hudební scény sice vznikla již před několika lety, ale konkrétní zaměření na varhany a varhanní hudbu ziniciovali až o několik let později členové spolku přátel varhan „Amis de l'Orgue“ v Lucemburku. Tento spolek organizuje obsáhlou řadu varhanních koncertů, a díky této příležitosti mohla navštívit Lucemburk i celá řada českých varhaníků. Za přispění MusicEnterprise doposud koncertovali níže uvedení varhaníci v Českém Krumlově (překrásné město v jižních Čechách), Havířově (poblíž Ostravy), Slavonicích (renesanční město na jihu Moravy) a v Praze. MusicEnterprise by touto cestou rád poděkoval též české agentuře TRIART MANAGEMENT(www.triartmanagement.cz) za asistenci a podporu při organizování koncertů.Laurent Felten

Narozen v roce 1976, studoval na lucemburské konzervatoři, kde získal první ceny v oborech varhany, cembalo, harmonie, kontrapunkt a fuga. Ve studiích pokračoval na Conservatoire Royal v Bruselu pod vedením Jeana Ferrarda a Xaviera Depreze, kde též získal několik prvních cen. Pravidelně se účastnil mistrovských kurzů pod vedením těchto lektorů: Jean Boyer, Gillian Weir, Lorenzo Ghielmi, Harald Vogel a Oliver Latry. Laurent je titulární varhaník v Luxembourg Cents, v St. Martin v Dudelange a v Junglinsteru. Od roku 2000 vyučuje na hudební škole. Koncertuje jako sólista a jako varhaník v různých sborech a souborech v Lucemburku a v zahraničí.

Web: www.laurentfelten.org
E-Mail: contact@laurentfelten.org

Markéta Schley Reindlová

Markéta Schley Reindlová se narodila v Plzni v roce 1975. Zde také studovala konzervatoř, dále Akademii múzických umění v Praze a Hochschule für Kirchenmusik v německém Heidelbergu. Vyhrála řadu cen na mezinárodních varhanních soutěžích, například v Brügge (Belgii), Tokiu (Japonsko) a Dudelange (Luxemburg) a bylo jí uděleno několik Cen publika. V roce 2009 natočila v Dudelange (Lucembursko) CD s Českou varhanní tvorbou 19. a 20. století (Label AMBIENTE). Vystupuje v celé řadě evropských zemí a je často zvána do poroty varhanních soutěží. Věnuje se činnosti koncertní, pedagogické, chrámové a sbormistrovské.

Web: www.marketa-reindlova.com
E-Mail: schley.reindl@gmail.com

Paul Kayser

se narodil v Lucemburku v roce 1979. Na zdejší konzervatoři studoval hru na housle, hudební teorii a varhany. Ve studiu chrámové hudby, varhan a varhanní improvizace pokračoval ve Frankfurtu a v Berlíně. Spolupracoval s Danielem Rothem, Martinem Lückerem a Wolfgangem Seifenem. Koncertuje jak sólově v Lucemburku, Německu, Francii a Španělsku, tak jako komorní hráč. Paul Kayser je titulárním varhaníkem dvou kostelů a vyučuje varhanní improvizaci a harmonii v hudební škole v Lucemburku.

Web: www.paulkayser.lu
pkay1402@yahoo.com

Hana Bartošová

Hana Bartošová patří k předním českým varhaníkům a aktivním propagátorům české hudby v zahraničí. Absolvovala hru na varhany na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Těžištěm jejího repertoáru je česká hudba od baroka až po současnost, řadu soudobých děl provedla ve světové premiéře, zejména z tvorby brněnských skladatelů. Se zájmem koncertuje na historických nástrojích; účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, v Rusku a USA. Natáčí snímky pro české i zahraniční rozhlasové a televizní společnosti a na CD. Věnuje se rovněž výchově mladých varhaníků, působí v soutěžních porotách. Je dlouholetou dramaturgyní mezinárodního Brněnského varhanního festivalu.

E-Mail: brt@volny.cz

Rudolf Müller
Narozen ve německém Würzburku v roce 1977. V pěti letech obdržel první hodiny klavíru, od svých třinácti let pak hodiny hry na varhany. Studoval na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem. Svá studia zakončil A-diplomem v oboru chrámová hudba a absolvoval obě nadstavbová studia pro koncertní varhaníky (Künstlerische Ausbildung a Konzertexamen). Zúčastnil se mistrovských kurzů ve varhanní improvizaci pod vedením těchto lektorů: Thierry Escaich, Hans Gebhard, Wolfgang Seifen, Peter Planyavsky a dalších. Rudolf Müller získal četná ocenění v mezinárodních varhanních soutěžích, mezi jinými 1.cenu a Cenu publika v Mezinárodní Bachovské soutěži ve Wiesbadenu a 1. cenu a Cenu publika v Mezinárodní soutěži varhanní improvizace ve Schwäbisch Gmünd. Od roku 1994 působí Rudolf Müller jako varhaník v klášterním kostele Mariannhill ve Würzburku. Koncertoval v rámci prestižních hudebních festivalů v Itálii, Izraeli a Jižní Africe. Natáčí pro Priory Records a Rondeau Production.

www.rudolfmueller.eu

Pavel Černý
Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je asto zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival a mnoho dalších) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze a JAMU v Brně přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii a zasedá jako len soutěžních porot. Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahrani ní kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje na přenosném varhanním positivu neznámého eského mistra 18. století, který sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí. Pavel Černý je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící. Jako organolog pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, nyní např. pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta v Praze. Publikuje odborné články a propaguje historické nástroje v České republice.

----------------------------------------------------------------------------

HONORARY MEMBERS


PAVEL KOHOUT - concert and recording artist.
www.pavelkohout.orgKATERINA CHROBOKOVA - A very special artist!
Z ARCHIVU


GILLES LEYERS
(členství ukončeno 2017)
Červenec 2014 - DOBERSBERG, RAKOUSKO
Říjen 2014 HAVÍŘOV
Duben 2015 KLEMENTINUM, PRAHA
Srpen 2016 PIEŠŤANY

PAUL KAYSER
Říjen 2012 HAVÍŘOV
Prosinec 2012 ČESKÝ KRUMLOV
Duben 2014 KLEMENTINUM, PRAHA
Červen 2015 BRNO
Červen 2017 BRATISLAVA
Srpen 2018 SLANY(CZ)

NIKOLA ECKERTOVA
Červenec 2014 LORETO, PRAHA
Říjen 2015 HAVÍŘOV
Říjen 2016 HAVÍŘOV
Červenec 2017 SLAVONICE
Červenec 2018 BRNO

MARKÉTA SCHLEY-REINDLOVÁ
Duben 2012 WILTZ
Září 2012 LUXEMBOURG (St. Michel and St. Alphonse)
Květen 2013 LUXEMBOURG (Cathedral and St. Alphonse)
Listopad 2014 BAMBERG, BURGKUNSTADT
Červen 2016, BRNO
Říjen 2017 HAVÍŘOV
Listopad 2018 PRAHA
Červen 2019 WÜRZBURG

LAURENT FELTEN
Říjen 2013 HAVÍŘOV
Červenec 2015 SLAVONICE
Květen 2018 WÜRZBURG

KATEŘINA CHROBOKOVÁ
Březen 2009 LUXEMBOURG (Cathedral)
Červen 2011 LUXEMBOURG (St. Alphonse)
Červenec 2011- WILWERWILTZ
Srpen 2015 ECHTERNACH
Červenec 2016 SLAVONICE a BRATISLAVA
Červen 2017 ŘÍM

HANA BARTOŠOVÁ
Září 2016 ECHTERNACH
Červenec 2017: WÜRZBURG
Srpen 2018: BRNO
Červen 2019: BRNO

RUDOLF MÜLLER
Červen 2017 BRNO
Srpen 2018 ŘÍM
Říjen 2019 - BAMBERG

PAVEL ČERNÝ
Září 2017 SLAVONICE
Srpen 2018 LUXEMBOURG
Červenec 2019 - SLAVONICE